Wszyscy otrzymali promocję do klasy wyższej, więc jest się z czego cieszyć ;-)

Nasi najlepsi to :

Krzysztof Pawlak, Michał Blicharski, Mateusz Pawłowski, Julia Wilkowska, Patryk Mazurowski.Dzisiaj pożegnaliśmy uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Był to dzień bardzo uroczysty, sympatyczny, ale też trochę smutny, bo niektórzy z nich byli w naszej szkole od zerówki, więc zdążyliśmy się bardzo zżyć. Jednak cześć artystyczna przygotowana przez absolwentów rozweseliła wszystkich obecnych:-)

Najlepszą średnią mogli się pochwalić Michał Blicharski oraz Mateusz Pawłowski.Uczniem, który otrzymał coroczną nagrodę pana Burmistrza za świetne wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie został Krzysztof Pawlak, uczeń I klasy naszego gimnazjum. Gratulujemy!!!W dniach 25.03.2010 - 26.03.2010 odbyła się wycieczka krajoznawczo-przyrodnicza na trasie Kraków-Oświęcim-Częstochowa. Pierwszego dnia zwiedziliśmy siedzibę Królów Polskich - Wawel, Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, Muzeum Katedralne.

Następnie zapoznaliśmy się z historią Kościoła Mariackiego, Barbakanu i Bramy Floriańskiej.