Sukcesy

 

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA SIERPCA:

2003 r. A. Kowalska, J. Tłusty, A. Turalska

2004 r. K. Gąsiorowski

2005 r. M. Blicharski

2006 r. P. Żuławnik

2007 r. M. Blicharski

2008 r. P. Jaworski

2009 r. P.Jaworski

2010 r. J.Jabłońska

2011 r. K.Pawlak

2012 r. M.Stankiewicz

 

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU
WIEDZY EKOLOGICZNEJ:

Mateusz Pawłowski II miejsce

Paweł Żuławnik III miejsce

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

2006 -2007

Finalista konkursu matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2007-2008

Finalista konkursu geograficznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Laureaci I i II miejsca konkursu ekologicznego

2008-2009

Laureat konkursu geograficznego, laureat konkursu historycznego, laureat konkursu „Dzieje Oręża Polskiego”.
II miejsce w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym

2009-2010

Laureaci I i II miejsca konkursu fotograficznego „Najciekawszy Zakątek Przyrody Powiatu Sierpeckiego”

2010-2011

II miejsce w konkursie recytatorsko-plastycznym „Papież, który zmienił świat”
II miejsce w konkursie plastycznym „Moja mała Ojczyzna”

2011/2012

Finalista konkursu historycznego organizowanego przez mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Finalista Diecezjalnego Konkursu wiedzy Biblijnej.
Finalistka X Regionalnego konkursu hisorycznego „Polska Jagiellonów”

2012 – 2013

I miejsce w ogólnopolskim konkursie chemicznym
Finalista konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Konkurs fotograficzny „Powiat sierpecki w 4 porach roku”

Michał Wierzbicki I miejsce
Bartosz Krowicki III miejsce

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Chrońmy nasze środowisko odzyskując surowce wtórne'

Szkoła II miejsce

Powiatowe zawody pływackie

Marta Stankiewicz II miejsce
Rafał Fułek II miejsce
Piotr Piłatowski III miejsce
Kornelia Wierzbicka III miejsce

Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku

II etap
Michał Wierzbickich
Nina Jabłonowska
Ania Żuławnik
Marta Stankiewicz