Powitanie biskupa

16 czerwca 2015r. na długo zagości w pamięci uczniów I Prywatnej Szkoły Podstawowej i I Niepublicznego Gimnazjum. W trakcie Wizytacji Biskupiej Biskup Płocki Piotr Libera nawiedził Kościół Świętego Ducha. Gość został serdecznie powitany przez uczniów i nauczycieli zgromadzonych w świątyni. Oglądając piękne witraże Ks. Biskup przypomniał o uczynkach miłosierdzia jako dziełach miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w jego potrzebach. Nawiązał też do znanej prawdy, iż wiara jest darem i zadaniem, jak również podkreślił konieczność codziennego świadczenia w swoim życiu o Chrystusie. Dyrektor Danuta Żuławnik zapewniła Jego Ekscelencję o tym, że wiara jest ważnym elementem w procesie wychowania i nauczania w naszej szkole. Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej oraz odśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych pieśni ku czci Ducha Świętego.

Nasi uczniowie mieli też okazję wysłuchać wykładu dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, pana Tomasza Krukowskiego, który zapoznał ich z historią Kościoła Świętego Ducha i Sierpeckiej Fary. Młodzi zadawali wiele pytań, na które pan Krukowski chętnie i wyczerpująco odpowiadał. Opowiedział tez kilka ciekawostek dotyczących historii dawnego Sierpca. Spotkanie było bardzo interesującym, skłaniającym do poszukiwań historycznych wydarzeniem, czego wyraz dali uczniowie wyrażając chęć na kolejne spotkania z dyrektorem. Mamy nadzieję, że współpraca z panem Tomaszem Krukowskim zaowocuje nie tylko nową wiedzą, ale również pozwoli naszym uczniom odkryć nowe pasje.

GALERIA