Rekrutacja

I Prywatna Szkoła Podstawowa i

I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu

prowadzą nabór uczniów do klas I

ZAPEWNIAMY :

- opiekę w godzinach 630 – 1700

- bezpieczeństwo;

- dowóz dla chętnych uczniów;

-naukę w oddziałach maksymalnie 10-osobowych;

- profesjonalną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;

- rozszerzony program nauczania;

- pomoc w nauce dla uczniów zdolnych jak i mającym trudności w przyswajaniu wiedzy;

- obowiązkowe zajęcia dodatkowe i koła przedmiotowe;

- udział w różnego rodzaju konkursach ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które zapewniają możliwość zwolnienia z egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów szóstoklasisty;

- organizowanie czasu wolnego;

- wycieczki, wyjazdy i Zielone Szkoły;

- podręczniki i przybory szkolne;

ZASADY PRZYJĘCIA :

W przypadku obu szkół w dniach od 15 lutego do 31 maja każdego roku kandydaci składają następujące dokumenty :

Szkoła Podstawowa:

- podanie;

- 3 fotografie

- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Gimnazjum :

- wykaz ocen z I półrocza VI klasy szkoły podstawowej

- zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dostarczyć w ciągu trzech dni od zakończenia roku szkolnego

- ocena nieodpowiednia albo naganna z zachowania dyskwalifikują kandydata

- w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w klasie pierwszej o przyjęciu decyduje: średnia ocen, zachowanie i wynik sprawdzianu

Stawiamy na uczniów ,którzy chcą się uczyć.

Szczegółowe informacje : 24 275 73 08

 

Materiały do pobrania:

docx iconPodanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

docx iconPodanie o przyjęcie do gimnazjum