Uczniowie Szkoły Podstawowej

Super User on . Posted in teksty

UCZNIOWIE I PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I

 • Borkowska Weronika
 • Borkowski Bartosz
 • Fułek Paweł
 • Gąsiorowska Lena

Klasa II

 • Chroboczyńska Amelia
 • Grabowski Alan
 • Jagodzińska Zofia
 • Kaliszewski Antoni
 • Wiewióra Franciszek

Klasa III

 • Kośmider Karol
 • Seżalska Zofia
 • Strześniewska Lena
 • Zielińska Julia

Klasa IV

 • Ciemiecka Iga
 • Górecki Aleks
 • Klepczyński Jakub
 • Mosakowska Nina
 • Placek Sylwia
 • Sobociński Damian
 • Wierzbicka Barbara

Klasa V

 • Czajkowski Filip
 • Dąbrowska Wiktoria
 • Jagodziński Wiktor
 • Nowicki Łukasz
 • Piotrowska Helena

Klasa VI

 • Chrzanowski Dominik
 • Jankowski Mateusz
 • Goc Karol
 • Karaszewski Jakub
 • Koziorowski Sebastian
 • Rakowski Stanisław
 • Szemborska Wiktoria
 • Turalski Sebastian
 • Witkowski Dariusz

Klasa VII

 • Bielecki Damian
 • Dębski Mateusz
 • Dudziński Jakub
 • Jułkowski Adam
 • Kaliszewski Aleksander
 • Kordulasińska Natalia
 • Krowicki Mateusz
 • Kuliński Jakub
 • Prószyńska Magdalena

Rekrutacja

Super User on . Posted in teksty

I Prywatna Szkoła Podstawowa i

I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu

prowadzą nabór uczniów do klas I

ZAPEWNIAMY :

- opiekę w godzinach 630 – 1700

- bezpieczeństwo;

- dowóz dla chętnych uczniów;

-naukę w oddziałach maksymalnie 10-osobowych;

- profesjonalną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;

- rozszerzony program nauczania;

- pomoc w nauce dla uczniów zdolnych jak i mającym trudności w przyswajaniu wiedzy;

- obowiązkowe zajęcia dodatkowe i koła przedmiotowe;

- udział w różnego rodzaju konkursach ze szczególnym uwzględnieniem organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które zapewniają możliwość zwolnienia z egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów szóstoklasisty;

- organizowanie czasu wolnego;

- wycieczki, wyjazdy i Zielone Szkoły;

- podręczniki i przybory szkolne;

ZASADY PRZYJĘCIA :

W przypadku obu szkół w dniach od 15 lutego do 31 maja każdego roku kandydaci składają następujące dokumenty :

Szkoła Podstawowa:

- podanie;

- 3 fotografie

- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Gimnazjum :

- wykaz ocen z I półrocza VI klasy szkoły podstawowej

- zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dostarczyć w ciągu trzech dni od zakończenia roku szkolnego

- ocena nieodpowiednia albo naganna z zachowania dyskwalifikują kandydata

- w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w klasie pierwszej o przyjęciu decyduje: średnia ocen, zachowanie i wynik sprawdzianu

Stawiamy na uczniów ,którzy chcą się uczyć.

Szczegółowe informacje : 24 275 73 08

 

Materiały do pobrania:

docx iconPodanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

docx iconPodanie o przyjęcie do gimnazjum

Rada pedagogiczna

Super User on . Posted in teksty

 1. Danuta Żuławnik – Dyrektor Szkoły
 2. Kamila Jagodzińska – wicedyrektor
 3. Iwona Jeżewska – język polski
 4. Anna Nowakowska – język polski
 5. Aneta Chmielewska – matematyka i informatyka
 6. Alicja Kapuścińska – matematyka
 7. Justyna Kratkowska – język niemiecki
 8. Olga Prószyńska – język angielski
 9. Monika Rudnicka – przyroda, biologia, geografia
 10. Barbara Raczyńska – chemia
 11. Józef Urbański – fizyka
 12. Zofia Hołubicka – religia
 13. Grzegorz Jagodziński – wychowanie fizyczne
 14. Dariusz Malanowski – wychowanie fizyczne
 15. Tomasz Truszkowski – muzyka
 16. Ewa Konorzewska-Połeć – nauczanie zintegrowane
 17. Marzena Różańska – nauczanie zintegrowane
 18. Jadwiga Zwyżykowska – nauczanie zintegrowane
 19. Krzysztof Raczyński – przyroda
 20. Andrzej Kapuściński – szachy
 21. Grzegorz Kędzierski – historia, wos

Sukcesy

 

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA SIERPCA:

2003 r. A. Kowalska, J. Tłusty, A. Turalska

2004 r. K. Gąsiorowski

2005 r. M. Blicharski

2006 r. P. Żuławnik

2007 r. M. Blicharski

2008 r. P. Jaworski

2009 r. P.Jaworski

2010 r. J.Jabłońska

2011 r. K.Pawlak

2012 r. M.Stankiewicz

 

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU
WIEDZY EKOLOGICZNEJ:

Mateusz Pawłowski II miejsce

Paweł Żuławnik III miejsce

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

2006 -2007

Finalista konkursu matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2007-2008

Finalista konkursu geograficznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Laureaci I i II miejsca konkursu ekologicznego

2008-2009

Laureat konkursu geograficznego, laureat konkursu historycznego, laureat konkursu „Dzieje Oręża Polskiego”.
II miejsce w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym

2009-2010

Laureaci I i II miejsca konkursu fotograficznego „Najciekawszy Zakątek Przyrody Powiatu Sierpeckiego”

2010-2011

II miejsce w konkursie recytatorsko-plastycznym „Papież, który zmienił świat”
II miejsce w konkursie plastycznym „Moja mała Ojczyzna”

2011/2012

Finalista konkursu historycznego organizowanego przez mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Finalista Diecezjalnego Konkursu wiedzy Biblijnej.
Finalistka X Regionalnego konkursu hisorycznego „Polska Jagiellonów”

2012 – 2013

I miejsce w ogólnopolskim konkursie chemicznym
Finalista konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Konkurs fotograficzny „Powiat sierpecki w 4 porach roku”

Michał Wierzbicki I miejsce
Bartosz Krowicki III miejsce

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Chrońmy nasze środowisko odzyskując surowce wtórne'

Szkoła II miejsce

Powiatowe zawody pływackie

Marta Stankiewicz II miejsce
Rafał Fułek II miejsce
Piotr Piłatowski III miejsce
Kornelia Wierzbicka III miejsce

Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku

II etap
Michał Wierzbickich
Nina Jabłonowska
Ania Żuławnik
Marta Stankiewicz

O szkole

Super User on . Posted in teksty

W 1997 roku powstaje pomysł utworzenia I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu.

Po pozytywnej opinii propozycji dokumentacji, 24 października 1997 kurator oświaty w Płocku wydaje zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych wyżej wymienioną szkołę, która rozpoczyna działalność 1 września 1998 roku. 

 

Uroczysty moment otwarcia następuje 25 września 1998 roku w obecności władz samorządowych.

 

W związku z reformą oświaty 30 marca 2000 roku, szkoła zostaje wpisana pod numerem pierwszym do ewidencji niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonej przez gminę Sierpc.

Szkoła od 1997 roku pracuje na swoim własnym programie nauczania tzn. wprowadza nauczanie zintegrowane, obowiązkową naukę języka angielskiego począwszy od klasy pierwszej, zwiększony o 25% tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin i uczestnictwo w kołach zainteresowań wg potrzeb uczniów, zapewnia naukę w oddziałach od 4 do 10 uczniów.

Do obecnej chwili szkoła wydała 3 pokolenia absolwentów, którzy mogli kontynuować naukę, w gimnazjum od 1 września 2002 roku.