Rada pedagogiczna

 1. Danuta Żuławnik – Dyrektor Szkoły
 2. Kamila Jagodzińska – wicedyrektor
 3. Iwona Jeżewska – język polski
 4. Anna Nowakowska – język polski
 5. Aneta Chmielewska – matematyka i informatyka
 6. Alicja Kapuścińska – matematyka
 7. Justyna Kratkowska – język niemiecki
 8. Olga Prószyńska – język angielski
 9. Monika Rudnicka – przyroda, biologia, geografia
 10. Barbara Raczyńska – chemia
 11. Józef Urbański – fizyka
 12. Zofia Hołubicka – religia
 13. Grzegorz Jagodziński – wychowanie fizyczne
 14. Dariusz Malanowski – wychowanie fizyczne
 15. Tomasz Truszkowski – muzyka
 16. Ewa Konorzewska-Połeć – nauczanie zintegrowane
 17. Marzena Różańska – nauczanie zintegrowane
 18. Jadwiga Zwyżykowska – nauczanie zintegrowane
 19. Krzysztof Raczyński – przyroda
 20. Andrzej Kapuściński – szachy
 21. Grzegorz Kędzierski – historia, wos