Zapraszamy do naszej szkoły

W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie klas I i VII będą mieli możliwość uczestniczenia w innowacyjnym programie edukacyjnym pod tytułem „Szach – Mat i angielski”. Innowacja zakłada wprowadzenie do programu szkolnego obowiązkowych zajęć szachowych oraz rozszerzenie zajęć językowych.

Program na poziomie klasy I obejmuje:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w maksymalnie 10-osobowych grupach,
 • zajęcia szachowe uczące zasad logicznego myślenia,
 • rozszerzony program nauczania j. angielskiego w oparciu o innowację metodyczno-programową „Angielski każdego dnia”,
 • naukę drugiego języka obcego od I klasy,
 • zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego,
 • zajęcia taneczne realizowane przy współpracy ze szkołą tańca Art-Dance,
 • zajęcia muzyczne i teatralne.

Program w klasie VII obejmuje:

 • zajęcia edukacyjne w maksymalnie 10-osobowych grupach,
 • innowacyjny program nauczania matematyki, w połączeniu z zajęciami szachowymi uczącymi zasad logicznego myślenia,
 • rozszerzony program nauczania języka angielskiego w oparciu o innowację metodyczno – programową „Angielski otwiera świat”
 • dodatkowe zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne i teatralne dla wszystkich chętnych uczniów